Världsmetrologidagen 2020

Date and time

Wednesday, May 20, 2020 08:30 - 10:00

Location


Virtuellt möte (karta) (Google calendar) (ICS)

Världsmetrologidagen 2020

Mätningar för global handel på Världsmetrologidagen 2020

Världsmetrologidagen firas 20 maj varje år för att högtidlighålla undertecknandet av meterkonventionen. När konventionen undertecknades 1875 i Paris av 17 stater, däribland Sverige, var syftet att ett enhetligt måttsystem skulle användas i hela världen vilket i sin tur ledde till införandet det internationella måttsystemet, SI. SI har en fundamental roll i vårt moderna samhälle och är en förutsättning för forskning, teknikutveckling och produktion.

Temat för Världsmetrologidagen 2020 är ”Mätningar för global handel”. Temat valdes för att skapa medvetenhet om den viktiga roll som mätning spelar för att underlätta rättvis global handel, säkerställa att produkter uppfyller standarder och förordningar samt kundernas förväntningar om kvalitet."

RISE ansvarar enligt svensk författning för upprätthållandet av kvalitetssäkrad internationell spårbarmätteknik för 32 olika fysikaliska storheter som idag fördelas på 14 olika Riksmätplatser. Riksmätplatserna bidrar och verkar för akademisk samverkan med universitet och högskolor, bidrar till internationella forskningsanläggningar via till exempel Big Science Sweden och samverkar med svensk industri

För mer information om Världsmetrologidagen

OBS! Mötet kommer att videosändas istället för att ske fysiskt. Ha en kopp kaffe/te redo och följ med oss på videomöte!  Klicka på Videolänk och följ instruktionerna.

Join Zoom Meeting:
https://zoom.us/j/708522955?pwd=blczZUxSK3JBOVR6L1NyNnkycEUxZz09

Agenda

08:30 Välkommen, Anna Hall Big Science Sweden

08:35 Inledning - RISE Riksmätplatser, Jan Johansson forskare på RISE

08:40 Det nya kilogrammet, Karin Cedergren, forskare på RISE

09:05 Advanced metrology research for industrial innovation and societal challenges, Hans Arne Frøystein, ordförande i Euramet.

09:30 Vikten av mätteknik för automatiserade transporter, Stefan Nord, forsknings- och affärsutvecklare på RISE

09:50 Avslutande frågor

Mötet är kostnadsfritt – men anmälan krävs.

All events