Big Science Sweden

The official Swedish ILO

Business and Innovation

Läs mer

Som Sveriges officiella Industry Liaison Organisation, ILO har Big Science Sweden som uppgift att skapa förutsättningar för svenska företag att leverera utrustning, material och tjänster till Big Science-anläggningar. Vi arbetar med att söka upp företag och visa på möjligheter till affärer och teknikutveckling!

The Swedish Guide listar svenska högteknologiska företag som har kapacitet att leverera avancerade tjänster och produkter till forskningsanläggningar världen över.

Big Science Morning – vårt forum där företagare möter andra företagare och lär sig mer om vad som skapar fler affärer på Big Science-marknanden.

Big Science-anläggningar som svenska företag kan leverera till

Anläggningar som Sverige är med och finansierar

Grundforskning

CERN

Accelerator komplex med fokus på partikelfysik, Genéve, på gränsen Schweiz/Frankrike

FAIR

Anläggning för antiproton- och jonforskning (under uppbyggnad), Darmstadt i Tyskland

Röntgenanläggningar

MAX IV

Synkrotronstrålning, Lund i Sverige

ESRF

Synkrotronstrålning, Grenoble i Frankrike

Desy

Synkrotronstrålning, Hamburg i Tyskland

XFEL

Röntgenfri elektronlaser, Hamburg i Tyskland

Fusionsforskning

ITER

Anläggning för utveckling av kommersiellt gångbar fusionsenergi. Under uppbyggnad i Cadarache, Frankrike. Globalt projekt med europeiskt kontor i Barcelona, Spanien – Fusion for Energy. 

Markbaserad rymdforskning

ESO

Chile, utveckling och inköp i München i Tyskland

EISCAT

Kiruna i Sverige

SKA

Planeras att byggas i Sydafrika och Australien (under förhandling).

Neutronkällor för materialforskning

ESS

Lund i Sverige

ILL

Grenoble i Frankrike

ISIS

Oxford i England