Vi är Sveriges officiella ILO och länken mellan svenska leverantörer och Big Science

För att se alla nyheter, klicka här

Big Science Sweden är finansierat av  Vinnova ,  Vetenskapsrådet  och  Tillväxtverket  för att öka svenska företags försäljning av komponenter och utrustning till europeiska anläggningar samt främja högteknologisk utveckling i Sverige.

Big Science Sweden är finansierat av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket för att öka svenska företags försäljning av komponenter och utrustning till europeiska anläggningar samt främja högteknologisk utveckling i Sverige.

Big science-anläggningar som Sverige är med och finansierar och som svenska företag kan leverera till.