Vi är Sveriges officiella ILO och länken mellan svenska leverantörer och big science

Upphandlingar från de olika anläggningarna
Vi publicerar löpande aktuella upphandlingar från de olika anläggningarna. Om det är något du som leverantör undrar eller vill diskutera, tveka inte att höra av dig till oss! Kontaktuppgifter

CERN
Se CERNS hemsida för samarbeten med leverantörer.

Sandvik tar hem stororder från CERN
Sandvik Materials Technology kan nu stoltsera med en stororder från CERN till ett omfattande uppgraderingsprojekt av en accelerator. Läs hela pressmeddelandet.

 – Jag är taggad på att skapa kontakter mellan industri och akademi, säger Lennart.

– Jag är taggad på att skapa kontakter mellan industri och akademi, säger Lennart.

Lennart Gisselsson ny medarbetare
För att leverera till big science ställs höga krav och ibland är samarbete med universitet och institut en förutsättning. Lennart har en tjänst på avdelningen Samverkan på Lunds universitet och kommer jobba halvtid för Big Science Sweden och bidra med sitt breda kontaktnät. Välkommen till oss!

The Swedish Guide delades ut på CERN
Vi har visat guiden för inköpare och tekniskt ansvariga på CERN. Från de olika avdelningarna var man samstämmig överens om att The Swedish Guide är ett utmärkt sätt att hitta rätt bland svenska leverantörer till big science.

Snabbval 

 Big Science Sweden är finansierat av  Vinnova ,  Vetenskapsrådet  och  Tillväxtverket  för att öka svenska företags försäljning av komponenter och utrustning till europeiska anläggningar samt främja högteknologisk utveckling i Sverige.

Big Science Sweden är finansierat av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket för att öka svenska företags försäljning av komponenter och utrustning till europeiska anläggningar samt främja högteknologisk utveckling i Sverige.

Big science-anläggningar som Sverige är med och finansierar och som svenska företag kan leverera till.