8 October 2019

Välbesökt European Cryogenic Days i Lund

Den 8 oktober hälsade Professor John Weisend, Deputy Head of Accelerator Projects på ESS ett hundratal forskare från hela världen välkomna till European Cryogenic Days i Lund.  Konferensen samlar forskare verksamma inom kryoteknik, och här kan de ta del av de senaste rönen, och diskutera sitt arbete.

Professor John Weisend, Deputy Head of Accelerator Projects på ESS

Kryosystemen kyler ESS och andra forskningsanläggningar till temperaturer nära den absoluta nollpunkten. Tekniken är kritisk för att kunna bygga anläggningar som ESS och framstegen öppnar upp möjligheter att bygga framtidens mer kompakta och kraftfulla anläggningar. Den teknik som utvecklas inom kryoområdet används också inom många olika områden utanför forskningsanläggningar, exempelvis inom livsmedelsindustrin, Life Science och den kan bli en byggsten för att utveckla framtidens kvantdatorer.

Många nya rön presenterades från forskningen om olika aspekter av kryoteknik, som här när det gäller forskningen av väteisotopen tritium.

Deltagarna på European Cryogenic Days minglade i pauserna och besökte de utställande företagens montrar.