18 April 2018

Vad tyckte svensk-danska leverantörer om DESY och XFEL

CARLSSON & MÖLLER

Carlsson & Möller i Helsingborg grundades 1948 och är ett av Sveriges mest framstående företag inom konstruktionsplaster och polymera material.

På studieresan till DESY och europeiska XFEL träffar jag Leif Gjerløv som är teknisk säljare och ansvarig för deras satsning mot Big Science-marknaden:

”Carlsson & Möller är totalleverantör inom plast och har både materialkunskap och produktionskapacitet som är avgörande för konstruktion av avancerade acceleratorer. Vi är redan idag involverade i en mängd projekt till både CERN och ESS. Sedan något år tillbaka har vi en uttalad strategi att satsa på storskaliga forskningsanläggningar.”

Leif Gjerløv, teknisk säljare

Vad är viktigt för att öka era chanser att leverera?

”Det är många faktorer men en framgångsfaktor är att gå ihop med andra företag i konsortier. Det är ett bra sätt att både öka chanserna att få projekt och sprida ut risken på flera. Big Science Sweden är en mycket bra neutral plattform som kan hjälpa till att bygga nätverk som grund för fler konsortier.”

Vad har studieresan till DESY/XFEL gett dig?

”Det är oerhört värdefullt att få se forskningsanläggningar live och få chans att knyta kontakt med nya människor. Via den här resan till Hamburg har jag bokat ett möte med Lunds Universitet. Spännande och tänk att man behöver åka till Hamburg för att få träffa rätt personer!”


Mats Orup, vd och Nils Hassel, teknisk chef

 

RFR SOLUTIONS

RFR Solutions i Landskrona utvecklar, tillverkar och säljer produkter i rostfritt stål och erbjuder hela kedjan från konstruktionsstöd och prototypframställning till produktion, montage och kontroll. Dessutom är de en av Sveriges ledande tillverkare inom rostfritt stål.

Mats Orup, vd och Nils Hassel, teknisk chef var nyfikna på om de skulle kunna leverera liknande projekt till DESY och EXFEL som de redan har levererat till ESS, Cern och Max IV.

”Rostfria tillämpningar är kluriga eftersom det är ett utmanande material på grund av stora formförändringar vid värmetillförsel. För oss betyder leverans till forskningsanläggningar goodwill och att vi hela tiden ökar på vår tekniska förståelse, säger Mats Orup.”

Vad finns det för utmaningar med att leverera till Big Science?

”Det handlar om att hitta rätt produktionsmetod och vi har både produktionskapacitet och kunskap om rostfritt som behövs för avancerade konstruktioner. Vi har nyligen kompletterat vår maskinpark med en fiberlaser och nya kantpressar med presskraft upp till 320 ton, avslutar Nils Hassel.”

Vad behöver ni mer från Big Science Sweden?

”De här studieresorna är bra för att knyta kontakter och lära sig nytt men för att ta nästa steg skulle vi behöva en organisation som också kan vara med och ta en ekonomisk risk. Danmark verkar ha kommit en bit på vägen med Danfysik som ägs av Danska teknologiska institutet”, berättar Mats Orup.