1 September 2018

Tre minuters introduktion till MAX IV:s synkrotronljusanläggning

Se tre minuters introduktion till hur synkrotronljusanläggningen MAX IV fungerar och vad de använder ljuset till.

Se filmen på You Tube