25 October 2022

The Square Kilometer Array (SKA) radio telescope is now looking for Swedish suppliers.

Market survey for SKA MID Band 1. Don't miss the digital information meeting 10 November 2022. Read more in Swedish here.

Sverige är engagerat i utvecklingen och bygget av det nya radioteleskopet Square Kilometre Array (SKA). Chalmers har utsetts som cooperative entity till SKA och koordinerar det svenska engagemanget som innebär att svenska företag, i samarbete med underleverantörer i andra länder, ska producera mottagare för frekvensband 1 för mellanfrekvensdelen (SKA MID) som ska byggas i Sydafrika.

Nu pågår en market survey för SKA MID Band 1, för att hitta svenska företag som är intresserade av detta. Nästa steg är en förkvalificering av de företag som anmält sig, följt av en upphandling.

Deadline och informationsmöte 10 november 2022 via zoom.

Tekniskt innehåll

En utförligare beskrivning av tekniskt innehåll, kontraktsupplägg och tidplan finns i här

I dokumentet finns också en länk för att registrera deltagande i market survey. 

Ni får en inbjudan när ni registrerat ert intresse och mötet närmar sig. 

Kontakta Patrik Carlsson, för frågor om Sveriges deltagande och om aktuell market survey.