29 October 2018

– Sverige behöver muskler och ett tydligt uppdrag för att implementera ESS-strategin

Fredagen 26 oktober arrangerade Vetenskapsrådet för tredje året i rad en konferens med fokus på Sveriges ambitioner med Big Science, både ur ett utvecklings- och ett användarperspektiv.

För att kapitalisera på investeringarna i ESS och Max IV finns det en mängd strukturer som behöver komma på plats i Sverige.

Anna Hall, programchef Big Science Sweden, var med och lyfte ett antal perspektiv:

”För att verkligen dra nytta av Big Science ur ett innovationsperspektiv behöver vi t ex skapa fungerande processer för inkind-bidrag och tech-transfer. Vidare bör Sverige ha en strategi för forskning och utveckling runt Big Science-teknologier och hur vi kan använda dessa två ”avancerade fabriker” som testbäddar för nya teknologier, t ex inom 3D-printing, AI/machine learning och nya material.

”Nu hoppas vi verkligen på att det ESS-kansli som regeringen har pekat ut i sin ESS-strategi skapas på ett konkret och handfast sätt. Sverige behöver muskler och ett tydligt uppdrag för att implementera strategin.” avslutar Anna Hall.ESS workshop inleddes med panel om ESS och MAX IV som drivkraft för akademi och industri. TomasLundqvist, RISE, Anna Hall, Big Science Sweden, Fredrik Härstedt, SWEbeams och Mikaela Gustafsson Sandvik Group.

Mer info om konferensen.