2 April 2019

Samarbete i ett nytt ILO-nätverk

ILO-er vid europeiska forskningsanläggningar skapar nu ett nätverk för att träffas, utbyta erfarenheter och diskutera sina roller. Ett internationellt nätverk som kommer att vara en viktig länk mellan europeiska leverantörsföretag och Big Science-organisationer i frågor om upphandling, innovation och tekniköverföring, och vara ett forum för utbyte och best practice, för medverkande ILO-er. Big Science Sweden deltar i arbetet.