20 March 2019

Säkerhetsfrågor i fokus på Big Science Morning hos medlemsföretaget Axis

Medlemsföretaget Axis stod som värd för mars månads Big Science Morning i Lund, med tema Surveillance and Security. Forskningsanläggningar är säkerhetsmässigt kritiska platser. Vi fick höra säkerhetscheferna på MAX IV och ESS berätta om sina utmaningar. Det kan handla om skydd för intrång, för brand, datasäkerhet – men också att ha beredskap för att plocka ner någon som får hjärtinfarkt under arbete i en 30 meter hög kran.


Att skapa hög säkerhet är viktigt, men, som Ulrika Agnvik, säkerhetschef på ESS påpekade: Vi är en forskningsanläggning, inget kärnkraftverk, och vi vill inte internera våra anställda eller besökare.


Katarina Norén, säkerhetschef på MAX IV: Vi vill att MAX IV ska vara en fri och öppen anläggning. Vi bygger inga staket, men vi måste självklart hela tiden arbeta med våra säkerhetsfrågor, som säker tillträdeskontroll.


Big Science Morning betyder möten, mingel och nya kontakter.


Tobias Ekberg, Axis, visade runt i Axis’ produktutställning och förklarade hur man kan utnyttja nya, smarta övervakningskameror.


Örjan Dahlstedt från Mikroponent hade tagit sig ner ända från Värnamo för att gå på Big Science Morning. Här i samtal med Cajsa Fredlund, Big Science Sweden

Johan Åkesson, Axis (th), berättar om Axis’ produkter för Mattias Tetzlaff, Solectro (tv) och Riki Virc, DVel (i mitten).