27 May 2019

RISE i Borås firade Världsmetrologidagen och det nya måttsystemet (SI)

Nu har det historiska beslutet om att revidera det internationella måttsystemet (SI) till att definieras av naturkonstanter snarare än artefakter vunnit laga kraft. Förändringen är en stor dag för alla som arbetar med kvalificerad mätning av olika slag. Den 20 maj var dagen då den nya definitionen började att gälla. Värt att fira tänkte man på RISE i Borås och bjöd in till en heldag med fokus på ämnet!

”Underbart” tyckte den amerikanska Nobelpristagaren och fysikern William D Phillips om det att världen nu har oföränderliga definitioner av meter, kilo, tid och övriga fysikaliska mått.

Pia Sandvik, VD för RISE
Pia Sandvik, VD för RISE pratade om och metrologi och mätteknik men också om RISE viktiga roll inom området.

Håkan Nilsson, affärsutvecklare Big Science Sweden
Håkan Nilsson, tidigare enhetschef på SP Mätteknik och numera affärsutvecklare på Big Science Sweden talade om riksmätplatsernas utveckling och stora betydelse.

Sven-Christian Ebenhag, affärsutvecklare på Big Science Sweden
Sven-Christian Ebenhag, affärsutvecklare på Big Science Sweden, samt mångårig medarbetare på RISE, nätverkade om möjligheter för svenska teknikföretag att leverera till internationella forskningsanläggningar.

Publik
Många var intresserade att höra om mätteknik och förändringen av måttsystemet till de krav som ställs idag och i framtiden.

Big Science Sweden leds av ett antal organisationer i samverkan och RISE är en av de representerade organisationerna.