5 October 2018

Representanter från rymd, Big Data och Big Science samlades under två dagar i Luleå

Representanter från CERN, EISCAT, SKA och Esrange Space Centre samlades i Luleå under två dagar för att visa på affärsmöjligheter för den etablerade datacenterbranschen och tillsammans med forskare diskutera utveckling inom området.

Jeanette Nilsson presenterar Jonas Ekman, LTU som talade om rymdbranschens behov kopplat till Big Data.

Big Science Sweden, Luleå tekniska universitet (LTU) och RISE SISC North ICE arrangerade tillsammans workshopen för att diskutera utmaningar kopplade till de stora forskningsanläggningarnas enorma datamängder. Det handlar om allt ifrån dagens och framtida ICT-behov, krav på högteknisk nivå och säkerhet till vad som krävs för att kvalificera sig som leverantör till de stora forskningsanläggningarna.

Norra Sverige har genom åren byggt upp en tydlig strategi och stark kompetens inom datacenterbranschen, med flaggskepp som Facebook och BMW som viktiga kunder, för att nämna två av de hundratals kunder man har världen runt. I regionen finns förutom ett framgångsrikt tekniskt universitet med erfarna forskare en samlad bransch med ett fyrtitaltal etablerade datacenters och en rad specialiserade leverantörer. Till detta kommer ett relativt kallt klimat och tillgång till grön och billigt el, något som är mycket attraktivt och ofta avgörande faktorer för att få till en långsiktigt hållbar verksamhet.

nledningsvis presenterade Jeanette Nilsson och Johanna Bergström Roos den svenska satsningen Big Science Sweden och de två områdena som den norra noden arbetar med, Big Data och Rymd. En nulägesbeskrivning av vad som händer i Branschen och vilken utveckling och utmaning som vi står inför presenterades av RISE SICS North Tor Björn Minde samt där han visade på vilka testmöjligheter det finns på ICE. Jonas Ekman professor på LTU berättade om den stora satsningen på forskning inom rymdområdet och vikten av god kompetens inom hantering av stora datamängder, så kallad Big Data. Därefter presenterade Wayne Salter från CERN, Michael Olbeg SKA /Onsala, Craig Heinselman EISCAT och Peter Haglind från SCC sina verksamheter och vilka utmaningar de ser på kort och lång sikt beträffande datainsamling, lagring, bearbetning och distrubution av stora datamängder. Ett tjugotal leverantörer inom branschen avslutade med korta pitchar av sina företags erbjudanden innan workshopen satte igång. Fyra av LTU:s mest erfarna forskare inom Big Data, AI och Machine Learning, Automation och 5G uppkoppling ledde var sin grupp under workshopen.

LTU:s ledande forskare inom Big Data: Japp van de Beek inom 5G & Connectivity, Thomas Gustafsson inom Automation & Embedded Systems, Fredrik Sandin inom AI & Machine Learning och Jon Summers inom Datacenter & Liquid cooling.

Några frågor som diskuterades:
- Hur ser spjutspetsteknologin ut i dagsläget?
- Vilka datamängder talar vi om?
- Hur stor är energiförbrukningen och hur kan vi få ned den?
- Vilka metoder för ”machine learning” finns det att tillgå?
- Hur kan vi nyttja automation och kontroll?
- Vilka trådlösa nätverk används i dessa sammanhang?
- Vilken typ av utrustning/sensorer används?
- Hur ska morgondagens datacenter byggas?
- Hur kan vi utveckla kostnadseffektiva kylsystem?

Delar av gruppen på besök på Fortlax, Norrbottens första datacenter som byggdes för 15 år sedan..

Representanter från de stora forskningsanläggningarna fick även en exklusiv visning av Facebooks anläggning i Luleå och samtliga deltagare erbjöds att besöka Fortlax, det äldsta datacentret i regionen och RISE SICS ICE, en storskalig test- och experimentanläggning för hantering av Big Data. Workshopen summerades och avslutningsvis presenterades resultat från relevanta forskningsprojekt på LTU och RISE SICS North samt några utvecklingsprojekt som pågår i samverkan med industrin. Sedan Facebooks etablering i Luleå har en kvarts miljard kronor investerats i utvecklingsprojekt.

Företagen och forskarna samt anläggningarnas representanter upplevde att det var ett mycket effektivt och bra program som kan leda till många nya möjligheter. Big Science Sweden har en viktig roll att fylla genom att erbjuda en unik mötesplats mellan en ny marknad, högteknologi och samarbete över gränser, något som har saknats av alla parter