12 June 2019

Möte på toppnivå om ökat svenskt deltagande i den franska forskningsanläggningen ITER

Den 4 juni arrangerade Vinnova och Vetenskapsrådet ett samtal med fokus inställt på vad som händer just nu på den experimentella fusionsforskningsanläggningen ITER, och på hur svensk industri och svensk forskning kan bidra till uppbyggnaden av anläggningen.

Stina Billinger, statssekreterare på Näringsdepartementet, pratade om betydelsen av ökat internationellt samarbete kring forskning och innovation.

På mötet i Stockholm medverkade högnivårepresentanter från ITER och från den europeiska organisationen för ITER, Fusion for Energy (F4E). Stina Billinger, statssekreterare på Näringsdepartementet, öppnade mötet genom att understryka betydelsen av ökat internationellt samarbete kring forskning och innovation, för en hållbar värld.

Länk till Vinnovas livesändning
Läs mer om det svensk-franska innovationspartnerskapet på Regeringens hemsida

Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova
Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, hälsar välkommen.

Jan Panek, chef för enheten ITER
Jan Panek, chef för enheten ITER, och för generaldirektoratet för energi inom Europeiska kommissionen, gav en övergripande bild av samarbetet kring ITER.

Leonardo Biagioni, Deputy Head of Commercial Dept
Leonardo Biagioni, Deputy Head of Commercial Dept, Fusion for Energy, presenterade huvudområdena för ITER’s kommande behov.

Patrik Carlsson, Co-director Big Science Sweden och Industrial Liaison Officer (ILO)for ITER & F4E
Patrik Carlsson, Co-director Big Science Sweden och Industrial Liaison Officer (ILO)for ITER & F4E, betonade att Sverige ska fokusera på en handfull områden där vi är starka, områden som är intressanta för Sverige, och som matchar ITER’s behov.

Per Smidfeldt, Skanska och Kent Hedin, ESS Collaboration Contract
Per Smidfeldt, Skanska och Kent Hedin, ESS Collaboration Contract, beskrev hur man byggt upp sitt samarbete.

Shira Tabachnikoff, Stakeholder Relations Manager, ITER IO
Shira Tabachnikoff, Stakeholder Relations Manager, ITER IO, gav en överblick över ITER, där man forskar om fusionsenergi som en tekniskt möjlig framtida energikälla. "Låt oss tillsammans slåss mot klimatförändringarna och dra nytta av de innovationer som ITER tar fram. Vi behöver allt samarbete och all kunskap vi kan få ”.

A group of people
Avslutande reflektioner under ledning av Anna Hall, Director Big Science Sweden.