8 January 2019

Möt Stefan Wikman, ansvarig för material och tillverkning av fusionsreaktorsmaterial på ITER

Vi frågar Stefan Wikman, ansvarig för material och tillverkning av fusionsreaktorsmaterial på ITER, vad som är på gång hos dem.

Vad är det som är lockande för företag att leverera till ITER?
Storleken på kontrakten är förstås attraktiva, men det blir en spin-off effekt efteråt att ha levererat till ITER med högt ställda krav som ger synliga genomslag internationellt. Dessutom ges det möjlighet att arbeta mot något som är unikt och utvecklande som annars inte är möjligt.

Vad är det som är lockande för företag att leverera till ITER?

Storleken på kontrakten är förstås attraktiva, men det blir en spin-off effekt efteråt att ha levererat till ITER med högt ställda krav som ger synliga genomslag internationellt. Dessutom ges det möjlighet att arbeta mot något som är unikt och utvecklande som annars inte är möjligt.

Vad finns det för utmaningar med att leverera till ITER?

Alla kontrakt via offentlig upphandling och storleken samt komplexiteten resulterar oftast i att det bildas konsortium av flera företag som kan leverera lösningar tillsammans. Det är viktigt att vara medveten om tidplanen för olika komponenter. Beroende på systemets mognad är det viktigt att veta om prototyper redan byggts och av vem (hur kan mitt företag komma med om det redan finns konsortium – ofta har ett konsortium inte tittat på optimala lösningar till alla undersystem/delkomponenter.)

Några konkreta förslag på hur du ser att svenska leverantörer kan utvecklas för att ta fler affärer?

Komponenter, tjänster och system är ofta stora och komplicerade med höga krav på nischkompetens. Leverantörer måste i tidigt skede undvika att direkt titta på hur det egna företaget ska klara av en stor utmaning och istället fundera kring vilka samarbetspartners det finns. De flesta stora kontrakt har flera parter. Ett effektivt sätt att utvecklas är att erbjuda tjänster som underleverantör till olika projekt för att synas samt skapa nätverk. Till ITER har jag sett flera exempel på mindre företag som arbetat hårt med att erbjuda lösningar redan i prototypstadiet för att sedan komma in som stor underleverantör till ett konsortium.