12 March 2020

Malmö Mönsterkort gör runt 2000 unika prototyper per år

Big Science Sweden har varit på besök hos ett nytt medlemsföretag, mönsterkorttillverkaren Malmö Mönsterkort. Företaget är ett av få svenska mönsterkorttillverkare med egen tillverkning i Sverige. Här sker allt från borrning, fräsning och kemi till efterbehandling.

Key Account Manager Håkan Magnusson visade oss runt i testlabbet: Här kan vi testa korten med både impedans- och röntgenmätningar av de olika skiktlagren. Sven-Christian Ebenhag och Riham Rafael från Big Science Sweden lyssnar intresserat.

Frida Tibblin-Citron, Sven-Christian Ebenhag och Riham Rafael från Big Science Sweden träffade Håkan Magnusson och Esbjörn Johansson på Malmö Mönsterkort.
 
Vi visades runt i produktionslokalerna där processerna inbegriper allt från borrning, fräsning och kemi till efterbehandling. I Malmö jobbar man framför allt med korta serier, men företaget har även kapacitet för volym genom produktionsenheter i Kina. 

Produktionskapaciteten är ca 10 000 kvm per år. Med sina produktionstekniska lösningar kan Malmö Mönsterkort hantera ca 2000 unika prototyper per år. Företaget klarar flerlager-kort i olika typer av bassubstrat och har även kapacitet för semirigida kort.

Kvalitetsansvarig Esbjörn Johansson tillsammans Key Account Manager Håkan Magnusson på Malmö Mönsterkort.
Kvalitetsansvarig Esbjörn Johansson tillsammans Key Account Manager Håkan Magnusson på Malmö Mönsterkort.