13 May 2019

Lärorik Big Science Contracts i Göteborg

Chalmers 9 maj: Vår utbildning Winning Big Science Contracts tog plats den här gången i Göteborg. Ohad Graber-Soudry, EU-advokat och tidigare Head of Legal på ESS berättade om hur man blir bättre på att skriva upphandlingar.

Vad är viktigast i en upphandlingstext? Som leverantör ska man ha ordentlig kontroll på vilka krav som ställs, men också veta vilka rättigheter man har och vilka krav man själv kan ställa.

Ohad Graber-Soudry
En upphandlingstext kan vara mycket omfattande. Ohad Graber-Soudry lotsade oss igenom vilka delar man snabbt kan läsa igenom och vad man ska läsa extra noga. Som leverantör ska man ha ordentlig kontroll på vilka krav som ställs, men också veta vilka rättigheter man har och vilka krav man själv kan ställa. Det är till exempel möjligt att invända mot en upphandling som är genomförd men inte signerad.