1 March 2019

Kursen Winning Big Science Contracts i Lund

Lund 28 februari: Vår utbildning Winning Big Science Contracts är nu igång. Ohad Graber-Soudry, EU-advokat och tidigare Head of Legal på ESS, drog upp de stora riktlinjerna för ett framgångsrikt upphandlingsarbete.

Vad är viktigast i en upphandlingstext? Som leverantör ska man ha ordentlig kontroll på vilka krav som ställs, men också veta vilka rättigheter man har och vilka krav man själv kan ställa.

En första viktig fråga att ställa sig är: Vem är det jag gör affärer med? Inom Big Science kan det vara en nationell organisation (MAX IV, XFEL, DESY etc), en internationell organisation (CERN, SKA, ESO etc) eller något däremellan (ESS, CERIC ERIC etc).

Detta är viktigt eftersom det finns olika regelsystem för de olika kategorierna. Dock – inom EU är alla tvungna att följa grundprinciper om likvärdig behandling, om transparens, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. I korthet ska alla leverantörer inom EU ha lika goda chanser att vinna en upphandling, oavsett vilket EU-land man kommer ifrån. En italiensk anläggning får inte favorisera italienska leverantörer etc.

En upphandlingstext kan vara mycket omfattande. Ohad Graber-Soudry lotsade oss igenom vilka delar man snabbt kan läsa igenom och vad man ska läsa extra noga. Som leverantör ska man ha ordentlig kontroll på vilka krav som ställs, men också veta vilka rättigheter man har och vilka krav man själv kan ställa. Det är till exempel möjligt att invända mot en upphandling som är genomförd men inte signerad. Tio dagar mellan beslut och signering gäller, och då kan man protestera om man upplever att upphandlingen inte genomförts korrekt.