6 November 2018

Kort film: Varför byggs ESS – världens mest kraftfulla neutronkälla?

Vinnova, Vetenskapsrådet och Stiftelsen för strategisk forskning har tagit fram en film som på ett bra sätt svarar på det!

Till filmen