24 April 2019

Konferensen Big Science@LU hos LINXS på Ideon i Lund

Den 24 april 2019 samlades ett 30-tal personer från Lunds universitet och Big-Science-världen till en intressant dag runt universitets roll i att att leverera till Big Science. En viktigt konklusion från dagen var att samarbete driver utveckling av Sverige som ett Big Science-land. På talarlistan fanns: Stephen Hall director LINXS, Anna Hall director Big Science Sweden, Mats Lindroos ESS, Stacey Sörensson LU Pro-vice Chancellor for infrastructure, Strategy on Big Science. Anders Oscarsson, Professor Particle Physics, Carlos Martins, Lecturer, EIT and Section Leader ESS (tillsammans med AQ Elautomatik), Anders Johansson, Lecturer EIT, Natasa Palm, ILO officer Vinnova och Leif Eriksson, Vetenskapsrådet.

Stephen Hall, LINXS director, inleder med att prata om dagens ämne: Building and maintaining Big Science facilities.

"Uppbyggnaden av Big Science-anläggningar driver på utvecklingen av innovativa, avancerade teknologier och processer”, Anna Hall, programchef Big Science Sweden.

Stacey Sörensen, Lunds universitet, berättade om hur man strategiskt ser på Big Science på Lunds universitet.

Eftermiddagens workshop fokuserade på framtiden för Lunds universitet inom Big Science. Vid borden samtalade man kring rubrikerna “Developing Big Science Facilities for excellent research”, “Competence development and sustainability” och “Input to the next research proposition.”

Anna Hall var samtalsledare vid ett av borden. Här ses Kajsa Paulsson, Lennart Gisselsson, Natasa Pahlm, Caterina Doglioni, Ekaterina Oispova med Dirk Rudolph, Colin Carlile, David Silvermyr och Mats Lindroos i förgrunden.

Dirk Rudolph, Colin Carlile och David Silvermyr med Mats Lindroos.

Anders Oskarsson, Florido Paganelli, Leif Eriksson och Anna Hall pratar initierat om utvecklingsfrågor.

Carlos Martins, Oxana Smirnova, Anders Oskarsson och Florido Paganelli.

Martin Stankovski var samtalsledare vid ett annat bord och här ses Stephen Hall, Krisztina Anderberg Halasz, Hanno Perrey och Anders Johansson.

Dirk Rudolph, Ekaterina Osipova, Martin Stankovski och David Silvermyr inbegripna i en diskussion.

Anders Johansson förklarar för Hanno Perrey och Stephen Hall.

Aktiva finansiärer

Forskarna uppskattade att Vinnova med Natasa Pahlm och Vetenskapsrådet med Leif Eriksson var med under dagen och deltog i debatten och lyssnade på vad forskarna hade att säga.

Natasa Palm, Vinnova

Leif Eriksson, Vetenskapsrådet