23 January 2020

Kickoff i Neapel • Big Science Sweden medverkar i ENTRIITC

ENTRIITC är ett nytt spännande EU-projekt som ska bygga ett europeiskt nätverk mellan industri och forskningsanläggningar.

Här är hela ENRIITC-projektet samlat på Stazione Zoologica di Napoli i Neapel för en kickoff. I projektet finns representanter från Big Science Sweden, ESS, ESRF samt ILO:er från Danmark, Holland, Spanien och Polen.

Anna Hall och Frida Tibblin Citron från Big Science Sweden åkte ner till Neapel för att delta under en kickoff för ENTRIITC, det nya EU-projektet som ska bygga ett europeiskt nätverk mellan industri och forskningsanläggningar.

ENTRIITC, med samarbetspartners som ESS och ESRF, har ett industriellt fokus och ska bland annat arbeta med hur industrin i högre grad kan använda anläggningarna för forskning, leverera tjänster och produkter till anläggningarna, och tech transfer.

Bland deltagarna fanns representanter från Sverige, Danmark, Frankrike, Polen, Spanien, Holland och Italien.