22 August 2018

Invigning av norra noden på Luleå Science Park

Norra noden av Big Science Sweden invigdes i Luleå den 23 augusti

Hur kan regionen driva innovation och kompetensutveckling med big science, hur sker högteknologiska affärer och innovation tillsammans med de de svenska anläggningarna ESS, MAXIV och EISCAT samt hur är Big Science Sweden en viktig del av det svenska forsknings- och innovationssystemet.

Ett sextiotal personer fick lära sig mer om hur företag kan utvecklas tillsammans med Big Science Sweden. Talarlistan bestod av intressanta representanter från finansiärer, universitet, företag och utvecklare av det regionala näringslivet.Två företag, Scanditronix Magnet och RFR Solution, som framgångsrikt levererar till stora forskningsanläggningar i både Sverige och Europa, delade med sig av sina erfarenheter.

Moderatorer Jeanette Nilsson, Big Science Sweden i Luleå och Johanna Bergström-Roos, Big Science Sweden i Kiruna tillsammans med Pia Kinhult, ESS.


Inledningsvis talade Birgitta Bergwall Kåreborn, rektor på Luleå tekniska universitet, om vikten av att Sverige satsar på forskningsinfrastruktur. Hon talade även om samverkan mellan industri och akademi och dess betydelse för både universitetets och näringslivets utveckling.


Mats Orup, RFR Solution, om hur man kommer igång med affärer till big science: “välj realistiska förfrågningar, skaffa referenser, gör prototyper som ska bära sig självt med rimliga villkor samt gå försiktigt vidare till större mer komplexa projekt”.

Satu Norsten Manninen från Tillväxtverket beskriver hur vi ska koppla akademi och industri och därför finansierar Big Science Sweden.

Mikael Vieweg, Scanditronix Magnet om av att leverera till big science, marknaden är internationell, samarbete essentiellt, hårda tekniska krav men kompetensutvecklingen på varje order utvecklar bolaget och skapar nya affärer.


Leif Eriksson på Vetenskapsrådet beskriver Sveriges viktiga satsningar på forskningsinfrastruktur

Engagerande paneldiskussion om hur aktörer från regionens näringslivsutvecklare kan stötta företagen att göra affärer med internationella forskningsanläggningar med representanter från Arctic Business Incubator, Region Norrbotten, Norrlandsfonden, Norrbottens Handelskammare, LTU Business, Invest in Norrbotten, Almi Nord och IUC Nord.