4 December 2018

Invigning av Big Science Swedens västra nod och workshop i RF-teknologi

Den 30 november 2018 var det kick off för Big Science Swedens västra nod. Runt 40 deltagare från akademi och industri bjöds på en intressant dag om allt från hur Big Science Sweden stärker svensk industri för att öka Sveriges leveranser till forskningsanläggningar till radiofrekvensteknologi.

Lars Börjesson från Chalmers tekniska högskola presenterade Sveriges strategiska intressen i internationella forskningsanläggningar. Joel Schleeh från Low Noise Factory och Thomas Nilsson från Chalmers tekniska högskola delade mig sig av framgångshistorier som ett direkt resultat av samarbete med forskningsanläggningar.

Efter lunch handlade dagen om radiofrekvensteknologi – där västra Sverige, är en betydande kompetensarena där industrin tillsammans med forskare är världsledande.

John Conway från Onsala Space Observatory berättade om sitt arbete i samarbete med European Southern Observatory och Kjell Möller, Industry Liaison Officer talade om Sveriges bidrag till Square Kilometer Array (SKA) som ett intressant exempel på hur vetenskap och industri kan samarbeta med att leverera in-kind till stora forskningsanläggningar.

Martin Kore från Omnisys berättade om sitt företags framgångsrika leveranser till Big Science, men också om utmaningar för små och medelstora företag som vill leverera till forskningsanläggningar.

Jan Grahn, Chalmers tekniska högskola och Johan Carlert, Microwave Road berättade om Göteborgs imponerande akademiska och industriella kompetenser inom radiofrekvensteknik. Det nära samarbetet mellan Chalmers, små och stora företag har gjort Göteborg till en av de starkaste i radiofrekvensteknikregionerna i världen.

I den avslutande paneldiskussionen frågade Håkan Nilsson, Big Science Sweden deltagarna hur Big Science Sweden kan hjälpa företag och akademi i sitt arbete mot stora forskningsanläggningar.

Några av utmaningarna i att vara en leverantör till Big Science-anläggningar för universitet och små och medelstora företag är de omfattande regelverk som finns. Här kan Big Science Sweden verka som en strategisk aktör för att påverka politik och beslutsfattande.

Tack för konstruktiva diskussioner och all input kommer att vara värdefull för oss i vårt framtida arbete.


Patrik Carlsson, vice programchef inleder dagen och hälsar alla välkomna.


Lars Börjesson, Chalmers University of Technology om sina höga förväntningar på vad Big Science Sweden kommer att leverera.

Joel Schleeh, Low Noice Factory (LNF). En svensk sucess story för hur företag kan utvecklas från radioastronomi och ta teknologi till nya områden. Idag är LNF:s stora område Quanting Computing.