4 April 2019

Investeringsvåg på ITER - 1 miljard euro per år

ITER byggs i Frankrike och demonstrerar fusionsenergi som en tekniskt möjlig framtida energikälla.

Det är en forskningsanläggning där världens ledande nationer går samman för att utveckla framtidens energiförsörjning i ett av de största och mest generösa projekten någonsin. EU är den viktigaste finansiären och står för nästan 50 % av budgeten medan Kina, Japan, Sydkorea, Indien, Ryssland och USA delar på resterande kostnader.

Patrik Carlsson

ILO: ITER, ESO, SKA, Co-Director Big Science Sweden

”Det är viktigt att svenska företag är med nu i början av den investeringsvåg som ITER står inför de närmaste fem åren, med investeringar på 1 miljard euro per år. Det är många stora leveranser av t ex kablar, vakuumteknik, kryoteknik och magneter, men jag tror att det är viktigt att vi börjar med de små leveranserna
så att vi snabbt kan visa vad vi går för.”


Patrik Carlsson

Frida Tibblin Citron

Business Development & Project Management Big Science Sweden

”ITER Business Forum är både en konferens och en mässa, där ITERs kommande inköp och utvecklingsbehov diskuteras med potentiella leverantörer. Vi hade med oss tio svenska medlemsföretag som alla fick nya, viktiga kontakter. ITER går nu in i en ny fas – från byggkonstruktionsfas till teknik- och maskinuppbyggnad med massor av intressanta och teknikdrivande utmaningar. Svenska företag kan göra utvecklande affärer som kan bidra till uppbyggnaden av denna världsledande forskningsanläggning. Big Science Sweden kommer att stötta medlemsföretagen – de ska självklart finnas med som leverantörer.”


Frida Tibblin Citron