7 December 2018

Intressant föredrag på LTH med rundvisning av HV-modulatorer till ESS

Den 6 december 2018 besökte vi LTH vid Lunds universitet för föredrag om hur utvecklingen gått till vid en helt ny typ av HV-modulatorer för elförsörjningen av ESS-acceleratorn.

Mats Lindroos från ESS berättade om status av acceleration och samarbeten. Carlos Martins, ESS berättade om utvecklandet av just de nya innovativa modulatorerna, och efter att Mats Alaküla, LTH (förinspelat) Roland Garoby, ESS och Viktor Öwall, LTH också tagit till orda, förevisades deltagarna de nya apparaterna under trivsamma former.

Hela systemet, som utvecklats tillsammans mellan företag, ESS och akademi, består av flera olika delar med styrsystem, reglersystem samt en låg- och en högspänningsdel.

Fördelen med att utveckla klystronmodulatorerna i detta nära samarbete var att man tillsammans kunde möta hårda tekniska krav, minska antal komponenter och komplexitet samt säkerställa drift och underhåll och därtill med minskat utrymme för apparaturen.


Carlos Martins förklarat engagerat hur allt fungerar.