8 January 2019

Högt i tak på seminariet, Nya material och materialutmaningar inom Big Science

Den 5 december hölls seminariet Nya material och materialutmaningar inom Big Science på Hubben i Uppsala Science Park.

– Att samla dessa aktörer kring gemensamma utmaningar är nyckeln för att långsiktigt kunna möta behovet från Big Science, och jag är mycket nöjd med dagens diskussioner, säger Fredrik Engelmark, ILO för CERN och projektledare vid Big Science Sweden, som ledde dagens workshop.

Representanter från företag inom Big Science och akademiska forskare samt innovationsaktörer fick tillfälle att träffas och dela visioner. Evenemanget samlade drygt 20-talet personer kring spännande presentationer från bland andra Sandvik Materials Technology, VBN Components och Österby Gjuteri. Tillfälle gavs också att diskutera hur svensk industri och akademi i högre utsträckning kan leverera teknik till forskningsanläggningar.


Anna Söderlund, försäljningsadministratör/inside sales på Österby Gjuteri

Österby Gjuteri om att vara leverantör till forskningsanläggningar

Vad är det som är lockande för er att leverera till Cern och andra forskningsanläggningar?

– Vi är specialister på bearbetat stålgjutgods i korta serier. Produkter med komplexa geometrier, stål med särskilda egenskaper och en slutprodukt med krav på mycket små toleranser är det vi vill fokusera på. Dessa produkter kräver av oss som producent att vi följer med i utvecklingen och är öppna för nya metoder, för att klara av att tillhandahålla det kunden önskar. Komplicerade uppdrag bidrar till kompetensutveckling och tekniklyft som är viktigt för oss.

Vad finns det för utmaningar med att leverera till forskningsanläggningar?

Att producera produkter under utveckling som kanske inte tidigare tillverkats eller gjutits kan vara svårt. Vi kan redan i ett tidigt stadium vara med i produktionsutvecklingen för att bidra med erfarenheter från vår bransch. När produktionen är igång behövs noggrann uppföljning, kanske förändring/utveckling under vägen till färdig produkt. Produktion av det här slaget betyder ofta nära samarbete med kunden för att kunna leverera enligt deras önskemål. Vi är en liten organisation med korta beslutsvägar och med alla yrkesgrupper under samma tak, det underlättar för våra kunder.

Några konkreta förslag på hur du ser att ni kan utvecklas för att ta fler affärer?

Vi behöver synas bättre! Vi behöver söka upp och kontakta potentiella kunder. Vi behöver bli bättre på att marknadsföra de projekt vi har jobbat med.


Johan Linden, materialingenjör och projektledare, Sandvik Materials Technology

 

Sandvik Materials Technology om av att vara leverantör till CERN

Vad är det som är lockande att leverera till CERN?

– Förutom det rent affärsmässiga så är det ett visst mått av prestige att bli utvald som leverantör eftersom det rör sig om avancerade konstruktioner med högt ställda krav på produkten eller tjänsten. Dessutom har motparten hög kompetens vilket upplevs som stimulerande för våra medarbetare.

Vad finns det för utmaningar med att leverera till CERN?

– Det ställs i regel tuffa krav avseende egenskaper, leveransprecision och dokumentation vilket gör att projektledningen är en viktig del. Offertarbetet under upphandlingsprocessen är ofta ganska omfattande och tidskrävande, vilket är en utmaning i sig.

Några konkreta förslag på hur du ser att ni kan utvecklas för att ta fler affärer?

– Kanske skulle vi i vissa fall kunna komma in tidigare i konstruktionsfasen och kunna bidra med förslag till andra lösningar. En annan tanke är att svenska företag skulle kunna samarbeta mer vad gäller upphandlingar, till exempel då ett enskilt företag saknar förmåga att leverera ett helt system själva.


Martin Nilsson, VD på VBN Components

VBN Components om att jobba med forskningsanläggningar som CERN och ITER

Vad är det som är lockande för er att leverera till en forskningsanläggning?

– Våra patenterade legeringar kan förbättra effektiviteten hos de anläggningar som använder nötningståliga, värmetåliga och korrosionsbeständiga komponenter och verktyg. Vi är det enda företaget i världen som fokuserar på att ta fram unika 3D-printade legeringar med bättre egenskaper än traditionella material. Vi erbjuder porfria verktyg och komponenter med extremt högt innehåll av små, fint fördelade karbider. Bland våra material finns världens hårdaste, kommersiellt tillgängliga stål, samt världens enda 3D-printade, kommersiellt tillgängliga hårdmetall utan binder-jet, vilket innebär att vi kan tillverka större detaljer.

Vad finns det för utmaningar med att leverera till forskningsanläggningar?

– Första gången vi tillverkar en ny produkt kan vi behöva testa oss fram för att optimera processen och produkten.

Några konkreta förslag på hur du ser att ni kan utvecklas för att ta fler affärer?

– Idag använder vi oss av underleverantörer för viss bearbetning av produkter. Vi kommer i framtiden sköta så mycket som möjligt inom företaget för att optimera produktionskedjan.