1 December 2019

300 Big Science-kontakter som stärker svensk industri

Högteknologiska företag, institut och akademi mötte ESS, European XFEL, CERN, MAX IV, ITER/Fusion for Energy i Lund. Intresset var mycket stort och konferensen var fullsatt.

Det var första gången i Sverige som ett antal europeiska forskningsanläggningar, svenska universitet och institut, och svenska högteknologiska företag, samlades till en gemensam Big Science-konferens.

Under två dagar i Lund träffades och diskuterade drygt 250 delegater från tio olika länder. 90 personer var från svensk industri, 70 från akademin och institut och dryga 50 från internationella forskningsanläggningar. Forskningsanläggningarna ville ha kontakt med svenska högteknologiska företag och universitet samt institut för framtida affärer. 

Konferensen var riggad för att ge stöd till uppmaningen Join us in driving Big Science technology. Med starkt fokus på kunskapsutbyte och fördjupade kontakter, var de två dagarna fullmatade med workshops kring olika utmaningar, och under första dagen genomfördes 300 1-to-1-möten, förplanerade för största möjliga utbyte.

Deltagarna var nöjda med konferensens genomförande och upplägg.
Deltagarna var nöjda med konferensens genomförande och upplägg.
Ian McNulty, General Director at MAX IV, som är en del av Lunds universitet till vänster i bild.
Kevin Jones, Technical Director at European Spallation Source, till höger i bild: Jag ser allt ESS behöver här ute i industriutställningen. En utställning som bestod av 50 industriföretag, universitet, institut och forskningsanläggningar.
Ian McNulty, General Director at MAX IV, som är en del av Lunds universitet till vänster i bild. Kevin Jones, Technical Director at European Spallation Source, till höger i bild: Jag ser allt ESS behöver här ute i industriutställningen. En utställning som bestod av 50 industriföretag, universitet, institut och forskningsanläggningar.
Anna Hall, Director på Big Science Sweden, inledningstalade tillsammans med Ian McNulty, General Director på MAX IV, Kevin Jones, Technical Director på European Spallation Source, Ulrika Geeraedts, Director of Regional Development på Region Skåne, Sylvia Schwaag Serger, Deputy Vice-Chancellor på Lund University, och Joakim Appelquist, Deputy Director General på Vinnova.​
Anna Hall, Director på Big Science Sweden, inledningstalade tillsammans med Ian McNulty, General Director på MAX IV, Kevin Jones, Technical Director på European Spallation Source, Ulrika Geeraedts, Director of Regional Development på Region Skåne, Sylvia Schwaag Serger, Deputy Vice-Chancellor på Lund University, och Joakim Appelquist, Deputy Director General på Vinnova.​
49 deltagare kom från Big science-anläggningar. Här ses Jerome Pierlot, Head of Procurement for Accelerators & Technology Section på CERN berätta om deras sätt att arbeta med upphandlingar.
49 deltagare kom från Big science-anläggningar. Här ses Jerome Pierlot, Head of Procurement for Accelerators & Technology Section på CERN berätta om deras sätt att arbeta med upphandlingar.
Vår industriutställning hade 50 företag på plats som alla var aktiva i att träffa nya kontakter.
Vår industriutställning hade 50 företag på plats som alla var aktiva i att träffa nya kontakter.
Lokalerna inbjöd till mingel i pauserna.
Lokalerna inbjöd till mingel i pauserna.
Mats Ohlsson, CEO Examec: Den bästa konferens jag varit på, någonsin. Ja, du får citera mig på den!

Mats Ohlsson, CEO Examec: Den bästa konferens jag varit på, någonsin. Ja, du får citera mig på den!