24 February 2019

Håll dig informerad om aktuella upphandlingar och utnyttja våra kontakter och tjänster

En av de viktigaste uppgifterna för oss på Big Science Sweden är att matcha aktuella upphandlingar mot våra medlemsföretag.

Ta hjälp av oss för att lägga upp strategi och för att få kontakter.

Att vinna upphandlingar och bli leverantör till de stora forskningsanläggningarna är en merit som öppnar dörrar för dig inte bara för anläggningarna utan också till övrig industri med liknande krav på avancerade produkter och tjänster.


5 råd till dig som vill göra affärer med forskningsanläggningar

Håll er informerade: På Big Science Sweden’s hemsida publicerar vi aktuella upphandlingar från de 13 forskningsanläggningar som Sverige medfinansierar. Vi analyserar upphandlingarna och sorterar in dem i teknikområden. Läs också om upphandlingarna på anläggningarnas hemsidor – länkar finns här. Lusläs de texter som beskriver vilka krav man ställer. Identifiera frågor du behöver ställa.


Gör er synliga:
 Bli medlemsföretag i Big Science Sweden. Då finns ni med i vår leverantörsdatabas på vår hemsida, och kommer med i The Swedish guide for Big Science, med företagspresentation och kontaktuppgifter. Vi sprider guiden till forskningsanläggningar, och till relevanta myndigheter och organisationer i vårt kontaktnät. Registrera er också i anläggningarnas egna leverantörsdatabaser.

 

Knyt tidiga kontakter: Att komma i kontakt med nyckelpersoner på forskningsanläggningarna tidigt i upphandlingsprocessen kan ge ditt företag möjlighet att vara med som en part, att delta i diskussioner och påverka olika delar av anbudet. Här har Big Science Sweden en nyckelroll som förmedlande länk. När vi analyserat en upphandling pratar vi med det eller de företag som vi bedömer har förutsättningar att lämna ett anbud. Om företaget visar intresse och ser möjligheter, kontaktar vi forskningsanläggningen, presenterar företaget och förmedlar kontakter.


Undersök möjligheter för samverkan: Många upphandlingar är ganska omfattande och krävande. En möjlig väg kan då vara att lämna anbud i samverkan med andra företag, med kompletterande kompetens. Kom till våra aktiviteter. Vi lämnar alltid tid för nätverkande mellan våra medlemsföretag – ett sätt att lära känna andra och hitta samverkansmöjligheter.

Stärk er konkurrenskraft: Höj er kompetens och spetskunskap inom de områden där forskningsanläggningarna efterfrågar leveranser. Diskutera med oss på Big Science Sweden – vi för en dialog med anläggningar och forskarvärld, och erbjuder regelbundet stöd i form av utbildningar, seminarier och teknikworkshops.