26 March 2019

God uppslutning på Rymdforum 2019 i Trollhättan

Big Science Sweden arbetar med att hitta företag som vill bredda sin marknad inom rymd och Big Science, två branscher som visat sig ha en hel del gemensamt.

Två fullmatade dagar på Spaceforum 2019. Från vänster Emil Vinterhav, vd PASQ, Olle Norberg, vice rektorn Luleå tekniska universitet och Lennart Poromaa, platschef Esrange Space Center och Johanna Bergström-Roos, Big Science Sweden.

Johanna Bergström-Roos, affärsutvecklare och projektledare på Big Science Sweden var på plats på Rymdforum 2019. Till vardags finns Johanna på Rymdcampus i Kiruna där hon delar sin tid mellan Big Science Sweden och projektet RIT 2021 ”Rymd för innovation och tillväxt”.

Rymdforum 2019 arrangerades av GKN Aerospace, Högskolan Väst, Innovatum och Trollhättans stad.