27 March 2020

Go Virtual vinner stororder till CERN på 15 miljoner SEK

IT-företaget Go Virtual, med huvudkontor i Askim/Göteborg, har vunnit en omfattande order från CERN, på 15 miljoner SEK.

Pressmeddelande 2020-03-27 • CERN, världens största partikelfysiklaboratorium beläget utanför Geneve i Schweiz, hanterar stora mängder data. IT-företaget Go Virtual, med fokus inom HPC - High Performance Computing, skräddarsyr datalösningar som motsvarar CERN’s krav på snabbhet och kapacitet. Den aktuella upphandlingen är en del i arbetet med uppgraderingar av experimentstationerna ALICE, LHCb och CMS vid CERN’s Large Hadron Collider.

Peter Hjärn, HPC Sales på Go Virtual:
”Vi är HPC-arkitekter som bygger effektiva lösningar i enlighet med kunders behov. I detta fall efterfrågade CERN en uppgradering av sitt nätverk som är kommunikationslänken mellan de servrar som utgör deras klusterteknologi. Nätverket består av kommunikationskomponenter från Mellanox Technologies som är anpassade efter CERN’s behov. Vår leverans motsvarar höga krav på snabb kommunikation mellan datorer, servrar och lagringsenheter.”

Detta är inte Go Virtuals första affär med CERN. Man har tidigare levererat bland annat nätverks-switchar och internetkablar. Enligt Peter Hjärn har man lyckats vinna CERN’s förtroende bland annat genom att vara duktiga på att uppfatta CERN’s specifika behov:

”Vi är ett relativt litet bolag men vi är effektiva och förstår kunders behov, dessutom har vi erfarenhet av att bygga komplexa systemlösningar. Våra anställdas totala erfarenhet ger oss en unik spetskompetens inom HPC-området.”

Denna omfattande order kommer att innebära kontinuerliga leveranser under hela 2020. Sven-Christan Ebenhag arbetar för Big Science Sweden inom bland annat IT, fotonik, elektronik och partikeldetektorer. Sven-Christan Ebenhag:

”Det känns väldigt kul att denna upphandling gick i lås med tanke på att ledtiden för upphandlingen var kort, men framför allt att ett svenskt HPC-företag står sig så väl i konkurrens med europeiska HPC-företag. En bonus är att Go Virtual nu är medlem i Big Science Sweden och i framtiden får tillgång till fler HPC-upphandlingar från de 13 forskningsanläggningar som Sverige är med och finansierar.”

Go Virtual: www.govirtual.se
Kontakt: Peter Hjärn, peter.hjarn@govirtual.eu, +46 730 699 825


Big Science Sweden: www.bigsciencesweden.se
Kontakt: Sven-Christian Ebenhag, Business Development & Project Management,  sven-christian.ebenhag@ri.se, +46 702 95 95 82

Fakta
Big Science Sweden verkar för att svenska företag ska ta hem beställningar av avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster från Big Science-anläggningar. Vi är länken mellan svensk industri och Big Science. Big Science Sweden är finansierat av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket för att öka svenska företags försäljning av komponenter och utrustning till europeiska anläggningar samt främja högteknologisk utveckling i Sverige. www.bigsciencesweden.se