25 November 2018

Fullt hus när inköpare från MAX IV och ESS mötte leverantörer på Big Science Morning i Lund

Vi fortsätter vår populära Big Science Morning, där företag som är, eller vill bli, leverantörer till internationella forskningsanläggningarna träffas, diskuterar samverkansmöjligheter och knyter kontakter med anläggningarna.

Frida Tibblin Citron och Anna Hall, Big Science Sweden inleder morgonen.

Morgonen den 23 november var det fullt hus på Ideon i Lund när ansvariga för inköp på MAX IV och ESS fanns på plats för att berätta om läget på respektive anläggning och om aktuella upphandlingar.

Från både MAX IV och ESS betonar man att inköpare och leverantörer har ett gemensamt intresse av förståelse för varandras arbete och ett bra samarbete. Man hjälper varandra att göra en så bra leverans som möjligt.

Ett råd från ESS: – Registrera er i vår leverantörsdatabas.


Mirja Carlsson Möller, koordinator vid MAX IV


Linda Prata, inköpsansvarig Max IV
Mirko Menninga, inköpschef ESS

Stort intresse Stort intresse visades för vad anläggningarna planerar framöver.