7 November 2018

Fullsatt AIMday Materials på Ångströmlaboratoriet i november

För elfte året i rad arrangerades AIMday Materials på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Ett nätverksevent där företag ställer frågor som akademiska forskare hjälper till att belysa ur olika perspektiv under en-timmeslånga diskussioner. Eventet lockade ett 50-tal personer från akademi och näringsliv, och många av deltagarna återkommer år från år.

– Det var en dag full av intressanta möten och diskussioner. Det är också en utmärkt kanal för oss på Big Science Sweden att berätta hur vi kan stödja företag i att svara på upphandlingar gällande avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster från big science-anläggningar, säger Fredrik Engelmark affärsutvecklare på Big Science Sweden.

AIMDAY UU Innovation Uppsla Universitet

AIMday är ett hel- eller halvdagsevent som ger företag och organisationer ett forum att inom specifika områden ta upp aktuella och verksamhetsnära frågeställningar med universitetets forskare.

Det är dessa frågor som sätter mötesagendan. Företaget eller organisationen kan anmäla flera frågor. Forskare registrerar sig sedan på de frågor där de vill bidra med expertkompetens. Vi matchar sedan frågorna med den akademiska kompetens som finns tillgänglig. Resultatet blir en dag fylld av aktivitet där flera entimmes långa workshops pågår parallellt med fem till tolv deltagare i varje som fokuserat diskuterar frågeställningarna.

Det handlar om ett utbyte av kunskap och idéer med fokus på att hitta nya angreppsätt, en startpunkt för ett fortsatt samarbete, snarare än att där och då lösa den aktuella frågan. Att delta på AIMday innebär möjligheter till kompetensutveckling, att glänta på dörren till nya lösningar och att utveckla och underhålla kontakter och nätverk.

Det unika formatet - en fråga, en timme, en expertgrupp - ger korta, skarpa, men effektiva möten. Och eftersom varje fråga ofta diskuteras i grupper med forskare från olika vetenskapliga fält, behandlas frågorna ur flera perspektiv.

AIMday utvecklades av UU Innovation redan 2008 har sedan dess arrangerats flera gånger årligen vid Uppsala universitet inom olika tematiska områden, till exempel välfärd, cancer, material, diagnotisk och åldrande, med flera forskningssamarbeten som resultat. Det unika och effektiva formatet har bidragit till att AIMday används också vid andra lärosäten i Sverige och även på prestigefyllda universitet som Oxford och Edinburgh.