30 August 2018

Fullsatt AF i Lund med AI-konferens och workshop tillsammans med ESS

Nu märks det att Big Science Sweden lyckats nå ut med sitt budskap: Fler affärer med stora forskningsanläggningar, som ESS och Cern, till svenska företag! När Big Science Sweden bjuder in till konferens strömmar företagen till för att få träffa forskare, representanter från svenska och utländska big science-anläggningar, personer från universitet och forskningsinstitut.

På vår konferens och workshop på ett fullsatt AF i Lund gavs inblickar i hur ny teknik med AI kan öka produktiviteten i framtida produktionssystem. Ny kunskap och direktkontakt med forskningsanläggningarna – det är några av alla de tjänster Big Science Sweden kan ge dig som vill bli leverantör.


Natasa Pahlm, Vinnova och Leif Eriksson, Vetenskapsrådet, följer Big Science Swedens verksamhet med stort intresse. Till höger Anna Hall, programchef.