23 April 2020

Grattis Dvel! Ett av våra medlemsföretag har inlett ett samarbete med ESS i ett nytt Vinnova-projekt.

Ett av våra medlemsföretag, teknikföretaget DVel i Lund, specialister på bland annat styrsystem, har inlett ett samarbete med ESS i ett nytt Vinnova-projekt där målet är att implementera algoritmer i styrsystemet för att förbättra driftsäkerheten på ESS. Denna typ av prediktiv maskininlärning är även intressant för tillverkande industrin för att förhindra maskinstopp.

Bild: Julia Öberg/ESS

ESS Integrated Controls System Division initierade ett maskininlärningsprojekt för drygt ett år sedan med det övergripande målet att förbättra driftsäkerheten på anläggningen. DVel utvecklar nu en maskininlärningsalgoritm vars syfte är att förutse problem under drift innan komponenter går sönder eller processen stannar. Man kommer att implementera algoritmen i ESS styrsystem EPICS.

Karin Rathsman, acceleratorfysiker ESS: ”Syftet med det här projektet är att förbättra driftsäkerheten och därmed förse forskarna med optimala förutsättningar för sina experiment på anläggningen. Samarbeten med industrin är värdefulla för oss eftersom vi alltid måste säkerställa kvaliteten på algoritmer och integrera dessa med styrsystemet på en industriell skala.”

Driftsäkerhet är en stor utmaning inte bara för ESS utan för större anläggningar i allmänhet. Svårigheten för ESS och andra forskningsanläggningar är den enorma komplexiteten, med över hundratusentals komponenter och miljoner mät- och kontrollpunkter. Utmaningen för traditionella system inom till exempel processindustrin är liknande. Komplexiteten ökar med fler sensorer, större datavolymer och en högre grad av automation. Den teknikutveckling som projektet genererar kommer med andra ord att vara intressant för en rad branscher, till exempel flygindustri och sjukvård.

Karin Hellqvist, teknikchef DVel: ”Vi ser ett stort behov av prediktiva styrsystem i hela processindustrin och hoppas kunna erbjuda effektiva lösningar inom området.”

Anna Hall, programchef Big Science Sweden: ”Vi är glada för det här samarbetet och ser att det runt ESS och MAX IV behövs många supportföretag som stöttar med drift och utveckling av anläggningarna. Det är också spännande att DVel blir en kunskapsbrygga mellan ESS och den tillverkande industrin.”

Projektet finansieras genom Vinnovas utlysning  Starta er AI-resa

Läs mer om medlemsföretaget DVel