17 June 2019

ESS lägger order på Wallins i Eslöv

Cate-Pro och Wallins Mekaniska i Eslöv har tillsammans med Malmö Maskin och Sandvik Coromant avslutat ett framgångsrikt projekt kring bearbetning av svårbearbetade och unika material.

I projektet har tester utförts i materialen volfram, Invar 36 och koppar baserat på typritningar från detaljer som MAX IV använder.

Studien har resulterat i att det nu finns prototyper och Wallins har mottagit order från ESS för tillverkning av detaljer i volfram.

Info om CATE-Pro

CATE-Pro är ett projekt som vänder sig till företag som vill höja sin kompetens för att kunna leverera avancerad utrustning till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Företagen får här arbeta med prototyptillverkning av komponenter, bland annat i ren koppar, under ledning av forskare på kompetenscentret ProMatEn vid LTH på Lunds Universitet.

Kontakt: Mike Olsson, Industriell Produktion på LTH,
046-2224382, mike.olsson@iprod.lth.se