11 April 2019

En världssensation, första bilden på ett svart hål i universum

Ett svart hål i galaxen M 87, en orange ring mot en svart skugga. Ett svart hål som är större än hela vårt solsystem. Onsdag den 10 april var en stor dag för vetenskapen, men också för Chalmers och Onsala Rymdobservatorium som medverkat i forskningsresultatet.

Skuggan är det närmaste vi kan komma ett svart hål, ett kolsvart objekt som inte släpper ifrån sig något ljus.

Det svarta hålet ligger i galaxen M 87, i stjärnbilden Jungfrun, drygt 55 miljoner ljusår från jorden. Det svarta hålet är enormt, 100 miljarder kilometer i diameter.

Ett svart hål har så stark dragningskraft att inte ens ljuset kan lämna det. Namnet Event horizon, eller händelsehorisont, är gränsen runt ett svart hål. Allt som passerar den kommer att falla ned och försvinna, och därför kan vi varken se händelsehorisonten eller vad som finns bortom den.

Men området alldeles utanför, som kallas det svarta hålets skugga, är möjligt att se.

I nästa nyhetsbrev återkommer vi med vad detta internationella genombrott kan betyda för svensk forskning och svensk industri.

Pressmeddelandet från ESO

"Dessa resultat är otroligt spännande. Men de är bara början på vad jag tror kommer att bli ett fantastiskt äventyr när det gäller att avbilda svarta hål" menar John Conway, professor i radioastronomi vid Chalmers och föreståndare för Onsala rymdobservatorium. Redan nu planerar Event Horizon Telescope, EHT nästa steg, att gå till högre frekvenser, från 230 GHz till 360 GHz. Vid Chalmers, Onsala rymdobservatorium och dess grupp för avancerad mottagarutveckling GARD utvecklas mottagare och frekvensblandare för dessa frekvenser.
Läs vidare i på ESOs hemsida

Chalmers

Den första bilden av ett svart hål

Astronomer vid Chalmers har bidragit till banbrytande observationer av det jättelika svarta hålet i galaxen Messier 87. Event Horizon Telescope (EHT) är ett globalt nätverk av åtta radioobservatorier som upprättades med målet att avbilda svarta hål. I dag presenterar EHT-forskare runtom i världen resultatet – den första bilden av ett supermassivt svart hål och dess skugga.
Läs vidare på Chalmers.se

Läs mer på Ny teknik

Att de svarta hålen fanns visste forskarna. Egentligen. Men att kunna se fenomenet på bild är ändå ett enormt steg för forskningen, enligt Stephan Rosswog, professor vid Stockholms universitet.
Läs vidare på Ny teknik

Event Horizon Telescope.org

Astronomers Capture First Image of a Black Hole. An international collaboration presents paradigm-shifting observations of the gargantuan black hole at the heart of distant galaxy Messier 87

The Event Horizon Telescope (EHT) — a planet-scale array of eight ground-based radio telescopes forged through international collaboration — was designed to capture images of a black hole. Today, in coordinated press conferences across the globe, EHT researchers reveal that they have succeeded, unveiling the first direct visual evidence of a supermassive black hole and its shadow.
Läs mer på Event Horizon Telescope.org

BBC

A 29-year-old computer scientist has earned plaudits worldwide for helping develop the algorithm that created the first-ever image of a black hole.

Katie Bouman: The woman behind the first black hole image
Läs mer här

Messier 87 (M87) är en enorm elliptisk galax i stjärnbilden Jungfrun på cirka 55 miljoner ljusårs avstånd.