9 May 2019

En heldag på FREIA i Uppsala runt CRYO and RF inom Big Science

Onsdag den 8 maj träffades industri och akademi för en gemensam temadag på FREIA-laboratoriet i Uppsala runt kryoteknik och radiovågsteknik. Kryoteknik som handlar om låga temperaturer (under -150°C eller 123 K) och effekterna på material vid dessa temperaturer.

Patrik Carlsson, Big Science Sweden och Chalmers, Erik Strömqvist, GE Healthcare, och Fredrik Engelmark Big Science Sweden

Bra nätverksmöte mellan industri och akademi

Dagens föredrag visade tydligt att Big Science driver innovation som leder till utveckling även i andra branscher.

Erik Strömqvist, General Manager Cyclotrons & TRACER center, GE Healthcare:
”Våra medicinska applikationer för cancerbehandlingar bygger till exempel direkt på den tekniska utvecklingen inom Big Science”.

Mikael Vieweg beskriver Scanditronix utveckling som leverantör till CERN och som gör att företaget nu erbjuder nya magneter inom Proton Therapy. Scanditronix levererar till exempel magneter till GE Healthcare.

Kevin Pepitone från FREIA-laboratoriet berättade om teknik och teori bakom supraledande magneter som nyckelkomponenter inom Big Science. Teknik som kan revolutionera cancerbehandling med kompakt och effektiv behandlingsutrustning.

Acceleratorteknik från Big Science är mycket viktig i utveckling av medicinska behandlingsmetoder. Supraledande teknik kan sänka doser av strålning vid tumörbehandling, berättade Hermann Dürr, professor vid Uppsala universitet.

Dagen innehöll också ett studiebesök på FREIA laboratoriet. Här är det genomgång i kontrollrummet, där delar av ESS low level RF system står. FREIA utför tester på ESS kaviteter och efter test levereras de ner till Lund för att installeras i ESS acceleratortunnel.

Här testas två av ESS kaviteter i en kryomodul på FREIA-laboratoriet. Patrik Carlsson från Big Science Sweden inspekterar.

Vinnova och Vetenskapsrådet diskuterade utveckling och Innovation inom Big Science. Här Natasa Pahlm och Leif Eriksson.

Patrik Carlsson leder paneldebatten. Från vänster: Natasa Pahlm, Tord Ekelöf, Erik Strömqvist,
Sven-Christian Ebenhag, Anna Hall och Leif Eriksson.