29 January 2019

DESY Photon User's meeting i Hamburg

Under DESY Photon User's meeting i Hamburg fick vi chans att besöka det svenska strålröret P21 vid DESY, som är ett komplement till Max IV och kommer att serva svenska materialforskare när de tar fram framtidens material.

Frida Tibblin Citron från Big Science Sweden inspekterar stålröret.

Strålröret projektleds av Ulrich Lienert och under våren kommer de första försöken igång.

I samband med mötet deltog vi också i Vendor Exhibition tillsammans med ca 1000 posters från olika forskningsprojekt samt ett 100-tal leverantörer av allt från kryoteknik till ultra high vacuum.