20 September 2018

CERN:s nya portal för dig som leverantör

Se CERNS kompletta hemsida för samarbeten med leverantörer. Mer än 40% av CERN:s årliga budget sker via upphandlingar.

CERN:s hemsida för leverantörer