30 August 2019

CERN och svenska Zenuity samarbetar runt AI och maskininlärning för självkörande bilar

Svenska Zenuity blir första bilföretaget någonsin som inleder ett samarbete med CERN och då för utveckling av snabb maskininlärning för självkörande bilar.

En fundamental utmaning vid utveckling av självkörande bilar är tolkningen av den stora mängd data som uppstår vid normala körförhållanden, att identifiera fotgängare och till exempel bilar med hjälp av sensorer.

Dr Dennis Nobelius, vd för Zenuity:
”Det säger något viktigt om samarbeten inom vetenskapen att en organisation som CERN, som forskar på kollisioner med hög energi, kan arbeta med ett företag som är avsedd att helt eliminera kollisioner i trafiken.”

Zenuity har startats gemensamt av Volvo Cars och Veoneer.

Läs mer i Zenuitys pressmeddelande från den 29 augusti