18 March 2019

CERN och jakten på att lösa gåtor om universums uppkomst

Forskningsanläggningen CERN utanför Genève i Schweiz är världens största partikelfysiklaboratorium. Här bedrivs grundforskning som jagar svar på gåtorna kring universums uppkomst - kring mörk materia, antimateria, gravitation, nya okända partiklar. Vad hände de första millisekunderna efter universums födelse?

I acceleratorn, som kallas för Large Hadron Collider (LHC) kolliderar partiklarna med varandra vid en hastighet nära ljusets. Kollisionerna ger insikter i naturlagarna på subatomär nivå.

Vid anläggningen studeras de grundläggande partiklarna i vårt universum. I en ringformad partikelaccelerator djupt under marken, Large Hadron Collider (LHC), skickar man ut extremt små partiklar som kolliderar med varandra vid en hastighet nära ljusets.

Upplev den 13,8 miljarder år gamla historien om universum på bara sju minuter med CERN:s nya Big Bang-app.

Passionerade forskare

Passionerade forskare gör vetenskapliga framsteg som hela tiden flyttar fram gränserna för vad som är möjligt att göra med avancerad teknologi. En myriad av ingenjörer, tekniker och forskare utvecklar tekniken och gör den tillämpbar på områden som medicin, rymdforskning, säkerhet och industri. Ett av de mer välkända resultaten är world wide webb som utvecklades på CERN.

En bärande idé var redan från start (invigning 1954) att CERN skulle vara en öppen organisation som överbryggar nationella och politiska barriärer. CERN betraktas allmänt som typexempel på ett framgångsrikt internationellt samarbete. Här arbetar forskare från hela världen, sida vid sida, och här välkomnas studenter och unga forskare för att säkra framtida spetsforskning.


Fredrik Engelmark, Big Science Sweden och ILO för CERN: En anläggning som CERN kräver hela tiden ny teknik. Denna teknikutveckling kan användas på många områden, och det måste vi i Sverige bli bättre på att utnyttja. Ta hjälp av oss för att lägga upp strategi och för att få kontakter.

Teknikens gränser flyttas fram

CERN expanderar kontinuerligt för att möta nya krav. Den välkända ringformade partikelacceleratorn LHC är 27 km lång. Nästa steg är att skala upp och bygga en 100 km lång acceleratorslinga. Hela tiden görs nya investeringar, stora som små, och hela tiden behöver CERN skickliga leverantörer av avancerade tjänster. Big Science Sweden tar återkommande med svenska högteknologiska företag till CERN och kopplar ihop dem med forskare och inköpare, för presentationer och diskussioner kring nya upphandlingar.


The Large Hadron Collider (LHC) is the world’s largest and most powerful particle accelerator. It first started up on 10 September 2008, and remains the latest addition to CERN’s accelerator complex. The LHC consists of a 27-kilometer ring of superconducting magnets with a number of accelerating structures to boost the energy of the particles along the way.

Registrera ditt företag i CERN:s databas. Då blir ditt företag sökbart för 2500 anställda på CERN