24 October 2019

Intensiv utbildning inom Ultra High Vaccum

Bra kursdagar med fördjupning i Ultra High Vacuum på ESS och MAX IV i Lund. Tack ESS, MAX IV och även RISE! Ännu ett exempel på ett bra samarbete mellan Danmark och Sverige, de två värdländerna för ESS.

Hela gruppen samlad.

Marcelo Juni Ferreira, John Weisend, Marek Grabski och Lawrence Page var utbildare under kursen och är forskare på ESS och MAX IV. Ett antal ytterligare forskare från anläggningarna deltog som utbildare under tredje dagen.  Fredrik Arrhén från RISE utbildade under första dagen i grundkunskaper inom vakuum. Eshraq Al-Dmour på Max IV deltog under planeringen och höll ett vakande öga på de olika utbildningsstationerna tredje dagen.