8 July 2019

Big Science Sweden var förstås på plats i Almedalen

Hur kan svensk industri kan dra nytta av att ESS och MAX IV, två av världens mest kraftfulla forskningsanläggningar finns i Sverige. Se bilder och filmer från vårt seminarium.

Darja Isaksson, Vinnova: Sverige är ett big science-land nu! Det är inget vi ska bli.
ESS på Twitter: ”Vi är en bigscience-nation nu, och vi måste ändra vårt mindset utefter det. Viktig uppgift för oss alla tillsammans nu att profilera som bigscience-land”

ESS på Twitter: ”Vi är en bigscience-nation nu, och vi måste ändra vårt mindset utefter det. Viktig uppgift för oss alla tillsammans nu att profilera som bigscience-land”

Vetenskapsrådet i vår paneldebatt: ”Big Science Sweden ni har gjort ett fantastiskt arbete med att visa på resultat. Kanske kan vi använda den modellen till andra områden.”
Lars Börjesson, Chalmers: Det är fina resultat som Big Science Sweden visar.

Vetenskapsrådet i vår paneldebatt: ”Big Science Sweden ni har gjort ett fantastiskt arbete med att visa på resultat. Kanske kan vi använda den modellen till andra områden.” Lars Börjesson, Chalmers: Det är fina resultat som Big Science Sweden visar.

TV-profilerna Folke Rydén och Johan Wester lanserar projektet The Lab & Beyond på Almedalen, som ska ge 100 nya idéer kring forskning, stadsutveckling, media och kultur. Målet är att ta tillvara på alla de möjligheter som föds runt forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i Lund.