9 April 2019

Big Science Sweden på Hannover Messe i april 2019

Big Science Sweden deltog på världens största industrimässa, Hannover Messe, 1-5 april. I år var Sverige partnerland och hade ett späckat program i en enorm svensk paviljong under parollen: Sweden Co-lab – collaborate with us.

Stefan Löfvén, Angela Merkel, flera svenska ministrar och prins Carl Philip fanns på plats.

Läs stadsministerns inledningstal på Hannovermässan (Regering.se).

Enligt World Economic Forum är Sverige just nu den starkast växande nationen bland avancerade industrinationer i världen. Vi är ett litet land som tar fram många framgångsrika innovationer. Hur lyckas vi med det? Säkert hänger det samman med att vi tidigt utvecklade ett utbildningssystem och att vetenskap alltid har haft hög status i Sverige. Dessutom har vårt tuffa klimat, med kyla och mörker, drivit fram nya innovationer

Stefan Lövéns inledningstal: vikten av samarbete i en snabbt föränderlig värld

Under veckan avhandlades en rad aktuella områden, allt från klimat och cirkulär ekonomi till 3D-printing och avancerade 5G-lösningar för gruvindustrin. Big Science Sweden berättade om Sveriges i särklass största investeringar i forskningsinfrastruktur, MAX IV och ESS. Vi pratade också om vikten av att öka Sveriges industriretur från de storskaliga forskningsanläggningar där Sverige investerar miljardbelopp.

(T.v.) Mats Olsson, VD på Examec: om den resa det inneburit för Examec att leverera till ESS och CERN, och vad det har betytt för affärerna och framför allt för kompetensutveckling av medarbetarna.

Dr Arik Willner, CTO på DESY i Hamburg, delade med sig av sin långa erfarenhet från forskningsanläggningar. Han pekade framför allt på vikten av investeringsprogram. Hans bästa tips till Sverige var att samarbeta med andra anläggningar och städer, särskilt Hamburg. ”Låt oss samarbeta och marknadsföra ett Nordeuropeiskt innovations- och kompetenskluster.

Big Science Sweden var också med i det svensk-tyska programmet Women Power, en breakout session arrangerad av svenska ambassaden i Tyskland. Frida Tibblin Citron, affärsutvecklare på Big Science Sweden berättade om vikten av att lyfta goda exempel, som Barbro Åström, en framstående svensk forskare som var med och hittade Higgs partikel på CERN.