12 December 2018

Big Science Morning med engagerade företagare från Skellefteå, Umeå och Lycksele

Den 5 december 2018 arrangerades en Big Science Morning Skellefteå på Skellefteå Science Center. Frukosten var ett samarrangemang mellan Big Science Sweden, RIT (Rymd för innovation och tillväxt) och klustret Aerospace Cluster Sweden (ACS) .

På plats fanns högteknologiska företag från Skellefteå, Umeå och Lycksele som alla hade kompetens att leverera till både rymdanläggningar och/eller stora forskningsanläggningar. Deltagande företag var Adopticum, Boliden Electro, In Situ, Jama, RISE, Texor, Vindtek, VTT och Wipro 3D.

– Vi ser att branscherna rymd, flyg och Big Science har mycket gemensamt och kan berika varandra, säger Johanna Bergström Roos som arbetar på LTU Business och är projektledare för RIT och affärsutvecklare på Big Science Sweden

– Både rymd- och flygbranschen växer och vi vill genom Aerospace Cluster Sweden stimulera fler företag i regionen att upptäcka affärsmöjligheter, säger Olle Persson som arbetar på LTU och leder den norra noden av ACS.

Mirko Menninga, inköpschef på ESS i Lund var med på Skype och svarade på frågor från företagen. En mycket bra och intressant dialog.


Norran, 6 december