8 November 2019

Big Science Morning i LTH:s avancerade verkstad

På Lunds tekniska högskola testas unika material som ska klara högt ställda krav för avancerad utrustning till forskningsanläggningarna. Big Science Morning besökte LTH och den lilla men avancerade verkstan på Industriell Produktion/ProMatEn.

Här har man under ett par år drivit projektet CATE-Pro som erbjudit högteknologiska företag att komma och lära sig mer om unika material, testa olika materials uthållighet och tillverka prototyper liknande de komponenter som används på forskningsanläggningar. Läs mer om CATE-Pro.

Inledande Big Science Morning före studiebesök i verskstaden.
Inledande Big Science Morning före studiebesök i verskstaden.
Rebecka Lindvall, doktorand vid Industriell Produktion, övervakar "Sveriges mest stabila svarv". Här gör man bland annat utslitningstester för skärverktyg.
Rebecka Lindvall, doktorand vid Industriell Produktion, övervakar "Sveriges mest stabila svarv". Här gör man bland annat utslitningstester för skärverktyg.
Några av projektets medfinansiärer, Tillväxtverket och Region Skåne, hade representanter på plats: Johanna Wahn och Malin Hassler från Tillväxtverket och Karl Löfmark från Region Skåne.
Några av projektets medfinansiärer, Tillväxtverket och Region Skåne, hade representanter på plats: Johanna Wahn och Malin Hassler från Tillväxtverket och Karl Löfmark från Region Skåne.