10 September 2018

Arbetsmöte i Kiruna med hela Big Science Swedens arbetsgrupp

Esrange och Eiscat moderna anläggningar i norr med världen som kontaktyta

Arbetsmöte i Kiruna med hela arbetsgruppen från norr till söder. Roligt, intressant och mycket jobb! Här är vi på Esrange Space Center. Vi besökte även Eiscat, Sveriges nordligaste big science-anläggning och fick höra vad som är mest aktuellt för dem.