26 February 2019

ABB tar betydande order från CERN

När ABBs svenska verksamhet tog hem en order från CERN på drygt 50 MSEK var det ett resultat av flera års regelbundna kontakter med CERN.

Ordern handlar om att leverera system för kompensering av reaktiv effekt ingående i nätfilter. Elmatningen till de magneter som används i CERNs accelerator måste vara oerhört stabil och för detta krävs avancerade filtersystem, något som svenska ABB är kända för och världsledande inom.

ABB:s order är den andra stora ordern från CERN till svenska företag, sedan Big Science Sweden startades för drygt ett år sedan. Den första gick till Sandvik. Ytterligare några svenska företag har lämnat offerter till CERN, som nu håller på att utvärderas. Förhoppningsvis kommer vi att kunna rapportera om fler positiva utfall framöver.