Back to All Events

CERN - DO-31931/EN/STI - Manifolds for HL-LHC Collimators


CERN - DO-31931/EN/STI - Manifolds for HL-LHC Collimators

This technical specification concerns the supply of 44 manifolds to be integrated as part of the cooling circuit for collimators. Deliveries are foreseen over 24 weeks from placement of the contract.

För mer information om denna upphandling, kontakta oss.

Första steget att leverera till Cern, anmäl dig i Cerns leverantörsdatabas.

VILL DU VETA MER OM LIKNANDE UPPHANDLINGAR,
KLICKA PÅ LÄNKARNA HÄR UNDER: