Academy.png

Har dina medarbetare behov av kunskaper i Ultra High Vacuum? 

Behovet av kompetens inom ultra high vacuum hos storskaliga forskningsanläggningar är stort. I samarbete med ESS, MAX IV, RISE och Svenska Vakuumsällskapet planerar därför Big Science Sweden en 3-dagars utbildning i ultra high vacuum under hösten 2019. Utbildningen kommer att ske i Lund.

Innehåll

  • Dag 1: Grunder inom vakuum

  • Dag 2: Konstruktion av vakuumsystem: konstruktionsprinciper, systemlösningar, komponenter, material, dimensioner och rengöring.

  • Dag 3: Svetsning: pumpning, läcksökning, rengöring, hantering, förpackning.

Målgrupp: Konstruktörer, svetsare och företagsledare i företag som arbetar med vakuumsystem
Omfattning: 3 heldagar
Tidpunkt: Oktober/november 2019
Kostnad: Reducerad kostnad (exakt kostnad ej fastställd) 
Intresseanmälan: Fyll i anmälan via länk nedan.
OBS! Intresseanmälan är inte bindande. 

Intresseanmälan

Kontaktperson *
Kontaktperson
Hur många personer är ditt företag intresserad av att skicka till utbildningen i ultra high vacuum?