Big Science Sweden är Sveriges ILO

Big Science Sweden är Sveriges officiella ILO vid de 13 europeiska forskningsanläggningar som Sverige är med och finansierar. ILO betyder Industry Liaison Officer och ansvarar för att svenska företag ska få så stor industriretur som möjligt vid dessa anläggningar.  Industriretur innebär att företag från medfinansierande länder ska få order motsvarande en andel av anläggningarnas totala inköp. Under de närmaste fem åren har dessa 13 forskningsanläggningar projekt godkända för en investering på 10 miljarder euros.

Som exempel kan nämnas att Sveriges bidrag till CERN uppgick 2016 till 273 MSEK, vilket motsvarade 2,78 % av bidragen. Detta bidrag ger svenska företag rätt att få en lika stor andel av CERNs inköp. Avsikten är att alla länder som bidrar till CERN ska få tillbaka i form av inköp från anläggningen i en grad som motsvarar bidragsandelen. Beställningarna tilldelas den leverantör som erbjuder bäst värde för insatserna, men målet är att utfallet av upphandlingarna ska fördelas rättvist. Sverige är för närvarande klassat som ”very poorly balanced country”, eftersom vi under 2015 endast fick hem 25 % av den volym vi har rätt till, d.v.s. 0,7 % av de totala inköpen. Big Science Sweden har som mål att öka denna industriretur vid CERN och de övriga anläggningarna som medfinansieras av Sverige.

Big Science Sweden är finansierat av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket för att öka svenska företags försäljning av komponenter och utrustning till europeiska anläggningar samt främja högteknologisk utveckling i Sverige.

ilo.jpg

Studiebesök till DESY, ett forskningscentrum inom partikelfysik och synkrotronforskning i Hamburg, tillsammans med BigScience.dk.