ILO.png

ILO

ILO, Industry Liaison Officer är en myndighetsfunktion som varje land som är med och finansierar forskningsanläggningar tillsätter. Syftet är att företag ska få information om möjligheten att leverera utrustning, material och tjänster till anläggningarna, och att ILO-organisationen aktivt ska söka upp och motivera företag att vilja bli leverantörer.

Big Science Sweden är Sveriges officiella ILO
Big Science Sweden är Sveriges officiella ILO vid de 13 europeiska forskningsanläggningar som Sverige är med och finansierar. ILO, Industry Liaison Officer ansvarar för att svenska företag ska få så stor industriretur som möjligt vid dessa anläggningar.

Industriretur innebär att företag från medfinansierande länder ska få order motsvarande en andel av anläggningarnas totala inköp. Under de närmaste fem åren har dessa 13 forskningsanläggningar projekt godkända för en investering på 10 miljarder euros.

Avsikten är att alla länder som bidrar ska få tillbaka i form av inköp från anläggningen i en grad som motsvarar bidragsandelen. Beställningarna tilldelas den leverantör som erbjuder bäst värde för insatserna, men målet är att utfallet av upphandlingarna ska fördelas rättvist.

Som exempel kan nämnas att Sveriges bidrag till CERN uppgick 2016 till 273 MSEK, vilket motsvarade 2,78 % av bidragen. Detta bidrag ger svenska företag möjlighet att få en lika stor andel av CERNs inköp.

Sverige är för närvarande klassat som very poorly balanced country, eftersom vi under 2015 endast fick hem 25 % av den volym vi har rätt till, d.v.s. 0,7 % av de totala inköpen. Big Science Sweden har som mål att öka denna industriretur vid CERN och de övriga anläggningarna som medfinansieras av Sverige.

Big Science Sweden är finansierat av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket för att öka svenska företags försäljning av komponenter och utrustning till europeiska anläggningar samt främja högteknologisk utveckling i Sverige.

ilo.jpg

Studiebesök till DESY, ett forskningscentrum inom partikelfysik och synkrotronforskning i Hamburg, tillsammans med BigScience.dk.