Utlysningar och stöd

Är du en leverantör som vill utveckla en produkt eller ett koncept? Det finns olika sätt att hitta finansiering, här på sidan visar vi några alternativ.

INNOWWIDE

EU-utlysning för affärer mot globala marknader

INNOWWIDE, en EU-utlysning som riktar sig till europeiska små och medelstora företag (SME) som vill nå ut på globala marknader. Här kan man söka 60.000 Euro (Lump sum, 70% finansiering) för en 6 månaders förstudie för att vidareutveckla och anpassa innovativa lösningar tillsammans med samarbetspartners i utvecklingsländer, large emerging economies eller utvecklade länder. Kontakta oss om du vill veta mer?

Vinnova

Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

I det här erbjudandet finansieras forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till ökad hållbarhet och ökad konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri.

Vetenskapsrådet

Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av användare från näringsliv och offentlig sektor.

Eurostars

Eurostars supports international innovative projects led by research and development- performing small- and medium-sized enterprises (R&D-performing SMEs). With its bottom-up approach, Eurostars supports the development of rapidly marketable innovative products, processes and services that help improve the daily lives of people around the world. Eurostars has been carefully developed to meet the specific needs of SMEs. It is an ideal first step in international cooperation, enabling small businesses to combine and share expertise and benefit from working beyond national borders.

Eurostars is a joint programme between EUREKA and the European Commission, co-funded from the national budgets of 36 Eurostars Participating States and Partner Countries and by the European Union through Horizon 2020. In the 2014-2020 period it has a total public budget of €1.14 billion.

The role of SMEs for the economy has never been so important. Eurostars aims to bring increased value to the economy, higher growth and more job opportunities.

If you think you have what it takes to become a Eurostars SME, read the eligibility criteria guidelines carefully and contact your Eurostars National Project Coordinator (NPC).

Kontakta oss om du vill veta mer?